Aktualności

Pakiety - jak z nich korzystać?

Praca nowoczesnego farmera w gospodarstwie to nie tylko codzienne obowiązki związane z żywieniem, dojem, rozrodem, profilaktyką weterynaryjną itp. ale, co wydaje się szczególnie ważne: wyznaczanie nowych kierunków związanych z modernizacją i dalszym rozwojem własnego warsztatu pracy.

Świadomość jak kosztowne i brzemienne w skutkach mogą być wspomniane decyzje spędza sen z powiek wielu rolnikom i ich rodzinom. Trafione lub chybione inwestycje, chwilowa dekoniunktura często decydują o „być albo nie być” gospodarstwa i mogą doprowadzić do zachwiania jego rentowności, a w skrajnych przypadkach zagrożenia bytu całej rodziny.

Poziom hodowli w gestii hodowcy

Na wiele czynników decydujących o opłacalności produkcji zwierzęcej, w skali makro pojedynczy rolnik zwykle nie ma wpływu natomiast o potencjale hodowlanym własnego stada może dzisiaj decydować samodzielnie. Wartość zwierząt zapisana w ich genotypie, będzie procentowała w następnych pokoleniach przynosząc wymierne korzyści.

Jak ważne jest inwestowanie w genetykę, mającą decydujący wpływ na potencjał stada nikogo z naszych rolników przekonywać nie potrzeba. Szczególnie dobrze wiedzą to hodowcy bydła mlecznego, do których ta krótka refleksja jest skierowana. Tylko precyzyjny dobór najlepiej dopasowanych osobników używanych w kolejnych sezonach jako rodzice następnych pokoleń, poprzedzony dokładną oceną wad i zalet, poparty wnikliwą analizą będzie skutecznie budował fundamenty naszego stada. Warto w tym momencie przypomnieć, że oceny stada można dokonać samodzielnie lub zwrócić się bezpośrednio do przedstawiciela poznańskiej spółki o wsparcie i fachową poradę. Podczas częstych wizyt w wielkopolskich gospodarstwach i oceny eksterieru samic mamy okazję obserwować znaczące różnice pomiędzy zwierzętami w obrębie jednego stada.
Wielokrotnie wspominaliśmy o komputerowym systemie „MATESEL II”, opracowanym specjalnie na potrzeby naszych hodowców narzędziu, które wykorzystywane przez specjalistę, pozwoli uniknąć błędnych decyzji na etapie kojarzeń. Dodatkowo program sprawdza jeszcze powiązania rodowodowe osobników i wynikający z nich współczynnik pokrewieństwa, pozwalając ograniczyć inbred.

Tym wszystkim, którzy nie mogą w procesie podejmowania decyzji skorzystać z pomocy naszego specjalisty pracę mogą ułatwić pakiety. Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt po raz kolejny ofertę swoich rozpłodników zawarło w czterech pakietach: JAKOŚĆ+, WYDAJNOŚĆ+, NOGI+ oraz WYMIĘ+.

Jaki cel hodowlany taki pakiet

W skład każdej grupy wchodzi kilkanaście reproduktorów najlepiej realizujących wynikający z nazwy pakietu i jego opisu cel hodowlany. Na podstawie oceny podzielmy stado przypisując krowy do jednego z czterech celów głównych (pakietów). Następnie w ramach pakietu możemy dobrać indywidualnie buhaje do krów. Kryteria wyboru konkretnego reproduktora mogą być różne, zależnie od preferencji właściciela samic: wartość indeksu PF, wartość hodowlana dla cech doskonalonych w drugiej i trzeciej kolejności, rodowód, bezrożność czy wreszcie cena nasienia.
Trzeba podkreślić, że w założeniach twórców katalogu ma on ułatwić i uprościć rozwiązywanie trudnego zadania optymalizacji kojarzeń przy ogromnej liczbie danych, które należy wziąć pod uwagę.
Mamy nadzieję, że dla szerokiej grupy rodzimych farmerów, którzy samodzielnie chcą realizować założenia hodowlane forma prezentacji buhajów w pakietach będzie stanowiła bardzo pomocne narzędzie, ułatwiające podejmowanie decyzji hodowlanych w ich codziennej, zootechnicznej pracy.
Życzymy Państwu satysfakcji i sukcesów w tej trudnej pracy.

Grzegorz Pietrzak
Filia w Gostyniu, WCHiRZ,
Tomasz Goliński
Centrala w Tulcach, WCHiRZ

promocje

Promocja 21.02 2019 1