Aktualności

OCENA 2020.1 - zmiana bazy genetycznej

Począwszy od oceny, która zostanie opublikowana w kwietniu 2020 roku, wartości hodowlane będą standaryzowane za pomocą średniej i odchylenia standardowego w nowych grupach bazowych. Dla cech produkcyjnych za grupę bazową przyjęto krowy urodzone w roku 2015, a dla cech funkcjonalnych oraz wszystkich indeksów i podindeksów - grupę buhajów urodzonych w okresie od 2009 do 2011 roku.

Wprowadzenie nowej definicji grupy bazowej może wpłynąć na wielkość wartości hodowlanych publikowanych przez Instytut Zootechniki PIB, należy jednak podkreślić, że nie zmieni rankingów buhajów i krów w obrębie pojedynczych cech. W Tabeli 1. przedstawiono średnie wartości fenotypowe i średnie wartości hodowlane krów urodzonych w 2015 roku standaryzowane za pomocą „starych” parametrów bazowych. Średnia wartość hodowlana tych krów dla wydajności mleka wynosiła 310 kg. Oznacza to, że o taką wartość krowy urodzone w 2015 roku były lepsze od średniej „starej” bazy tzn. średniej krów urodzonych w 2010r.

W ocenie kwietniowej (2020.1) to właśnie krowy urodzone w 2015 roku będą stanowić grupę bazową i ich średnia wartość hodowlana wyniesie zero. W konsekwencji wartość hodowlana dla wydajności mleka krów w populacji bazowej, a także wszystkich innych krów i buhajów w ocenionej populacji będzie mniejsza o 310 kg w porównaniu z oceną 2019.3. W przypadku wydajności tłuszczu i białka, przesunięcie skali wartości hodowlanych będzie mniej widoczne, ale również nastąpi. Zmiana grupy bazowej nie wpłynie natomiast znacząco na wartości hodowlane zwierząt pod względem zawartości tłuszczu i białka, ponieważ w przypadku tych cech postęp genetyczny nie jest duży i różnice między średnimi wartościami hodowlanymi dotychczasowej i nowej grupy bazowej są małe.

Czytelników bardziej zainteresowanych metodą standaryzacji wyników oceny wartości hodowlanej i konsekwencjami zmiany grupy bazowej odsyłamy do artykułów zamieszczonych w czasopiśmie Hodowla i Chów Bydła w numerach 2020/22020/3 .

 Źrodło IZ Balice

Więcej ---> : http://www.izoo.krakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2040&Itemid=49

promocje

0001