Aktualności

Interesujące buhaje..

Spichlerze zapełniają się, prace polowe dobiegają końca. Liście drzew zmieniają kolor. Nadchodzi jesień i wraz z nią dłuższe wieczory, które możemy poświęcić sprawom, na które wiosną i latem brakuje czasu. Na pewno trochę uwagi warto skupić na analizie dostępnych buhajów pod kątem ich przydatności do kojarzeń z krowami we własnym stadzie.

Kanałów przepływu informacji jest coraz więcej. Poza tradycyjnym katalogiem w wersji papierowej, w powszechnym użyciu są charakterystyki rozpłodników umieszczone na stronie www.wchirz.pl , rośnie także liczba wyświetleń filmów udostępnionych na naszym kanale YouTube. Można już obejrzeć ponad czterdzieści buhajów, należących do Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu, sfilmowanych w ruchu, w Tulcach. W najnowszej ofercie mają państwo do dyspozycji, aż 60 wybitnych buhajów rasy holsztyńsko - fryzyjskiej odmiany czarno białej, których nasienie może być wykorzystane w inseminacji w polskich stadach bydła.

Doskonalenie własnej hodowli jest procesem długotrwałym i koniecznym, w celu osiągnięcia coraz lepszych wyników rentowności stada. Dobór buhaja do stada zależy w głównej mierze od preferencji hodowcy i celu jaki stawia on następnym pokoleniom swoich zwierząt. Wielu właścicieli stad wybiera maksymalizację wartości indeksu ogólnego PF uznając, że polski indeks w sposób zrównoważony preferuje zwierzęta dobrze przystosowane do polskich warunków środowiskowych i ekonomicznych.

W pracy terenowej staram się używać komputerowych programów do kojarzeń. Umożliwiają one proponowanie hodowcom zoptymalizowanych par rodzicielskich, przy uwzględnieniu indywidualnych założeń hodowlanych, jednocześnie chroniąc następne pokolenie przed wzrostem współczynnika inbredu czyli unikają kojarzeń zwierząt zbyt blisko spokrewnionych. Ostatnio wprowadzamy program do kojarzeń „DoKo” wykorzystujący dane gromadzone od wielu lat w systemie SYMLEK, takie jak informacje rodowodowe, wartości hodowlane dla poszczególnych cech czy oceny typu i budowy krów, jałówek i oczywiście buhajów. Program daje także możliwość wyliczania prognozy wartości indeksu dla spodziewanego potomstwa.

Będąc w terenie, oglądając zwierzęta w oborze i rozmawiając z hodowcami dostrzegam pewne zmiany trendów w oczekiwaniach względem następnego pokolenia krów. Dlatego chciałbym zwrócić uwagę na dwa szczególnie interesujące buhaje. Oba charakteryzują się wysoką wydajnością i jakością mleka, bardzo dobrą budową wymienia i silnymi, dobrze skątowanymi nogami:

  • Marca z indeksem PF 154, należący do elitarnego grona ojców buhajów, nisko spokrewniony z polską populacją bydła holsztyńsko – fryzyjskiego (jego ojcem jest Malinus a ojcem matki Missouri). Zwracają uwagę jego wartości hodowlane dla cech produkcji: mleko +1883kg, białko +56,1kg i tłuszcz +61,3kg. Jego potomstwo dziedziczy korzystne warianty kazeiny: kappa B, oraz beta A2. Jednocześnie buhaj przekazuje doskonały pokrój i zapewnia córkom budowę wymienia odpowiednią do doju automatycznego. Jest najlepszy pod względem indeksu nóg i racic. By dopełnić obrazu tego interesującego reproduktora trzeba wspomnieć o jego wysokiej sile mleczności, i poprawie płodności.
  • Charm z indeksem PF 152, syn DG Charlie, wnuk Altaspring, także nie ma zbyt wielu krewnych w polskiej populacji HF. Jest najlepszy pod względem łatwości porodów a ponieważ jest także dostępne jego nasienie w wersji seksowanej, warto rozważyć wykorzystanie go w inseminacji jałówek. Uzyskał wysokie wartości hodowlane dla cech produkcyjnych: mleko +1464kg, białko +49,9kg i tłuszcz +65,1kg. On także przekazuje warianty kazeiny: kappa B i beta A2. Charakteryzuje się wysokimi wartościami hodowlanymi dla: płodności, zawartości komórek somatycznych, siły mleczności oraz długowieczności. Jego córki będą miały wymiona oczekiwane w robotach udojowych.
  • 218-03152 Alexerin Charm
    Marca

Zauważcie Państwo, że coraz większą popularność zyskują buhaje zapewniające swoim córkom odpowiednią do doju robotem budowę wymienia a także przekazujące poszukiwane przez producentów serów warianty kazeiny: kappa B i betaA2. Już kilka lat temu zmniejszono w indeksie PF nacisk na produkcję, przenosząc część wag na cechy funkcjonalne. Świadczy to o uzyskanym przez polską populację bydła mlecznego postępie hodowlanym w zakresie produkcji mleka.

Życzę Państwu zadowolenia z uzyskiwanych postępów hodowlanych i ekonomicznych w Waszych stadach.

Adam Komasa


promocje

Promocja www A4 04.02 2020 1