Aktualności

Hodowca bydła czy doktor ekonomii

Wiele czynników ma wpływ na opłacalność produkcji mleka. Najistotniejszym z nich jest cena oferowana przez podmiot skupujący (mleczarnię) za litr białego surowca. Kwota ta, niestety nie jest determinowana przez dobrą lub złą wolę samego rolnika, lecz wynika z aktualnych uwarunkowań rynkowych.

Dla hodowcy podstawową przesłanką do prowadzenia produkcji mleka jest uzyskanie adekwatnego do oczekiwań dochodu. W tym względzie zasadnicze znaczenie mają dwa parametry: zysk jednostkowy czyli przewaga przychodu nad kosztami produkcji jednego litra oraz skala produkcji. Wzrost wydajności mlecznej krów jest bezpośrednią drogą do wzrostu znaczenia produkcji mleka w gospodarstwie, stymuluje także spadek kosztów wytworzenia 1. litra surowca

 

Przeczytaj arykuł: Hodowca bydła czy doktor ekonomii

 

promocje

0001