powrót

Szkolenie hodowców trzody chlewnej w Gliśnie2017-11-28


28.11.2017r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gliśnie odbyło się coroczne seminarium dla hodowców trzody chlewnej. Program seminarium obejmował wykłady z zakresu rozrodu, tuczu, aktualnej sytuacji ASF, genetyki produkcji prosiąt oraz zagrożeń w rolnictwie z punktu widzenia BHP i ubezpieczeń.

Temat „Tucz kontraktowy szansą czy zagrożeniem dla sektora trzody chlewnej” przedstawił dr P. Spyrka z firmy Gobarto S.A.

Aktualną sytuację epizootyczną w zakresie występowania i zwalczania ASF w kraju zreferował PLW z Sulęcina lek wet. A. Gembka. Pan Doktor omówił zasady bioasekuracji chlewni oraz przedstawił bieżącą sytuację dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa w Polsce.

Specjalista ds. rozrodu WCHiRZ Filia w Skwierzynie- Pan Marek Liszkowski zaprezentował wykład: „Prawidłowy rozród sposobem na poprawę efektywności trzody chlewnej”. Niedostateczne wykorzystanie potencjału rozrodczego użytkowanych loch jest jedną z głównych przyczyn nierentowności chowu świń lub zbyt wysokich jego kosztów. To właśnie w rozrodzie tkwią ogromne, często nie wykorzystywane rezerwy. Tematem wykładu było omówienie czynników mających wpływ na funkcjonowanie rozrodu trzody chlewnej aby zwrócić hodowcom uwagę na możliwości poprawy ich efektywności.

PZHiPTCh „POLSUS” w Poznania reprezentował dr. P. Polok który dokonał analizy „Genetyki w kompleksowej produkcji prosiąt” z uwzględnieniem odpowiedniej metody krzyżowania i maksymalnego wykorzystania efektu heterozji. Warunkiem sukcesu w produkcji jest zakup zwierząt o znanych parametrach z hodowli zarodowej, jak również prowadzenie inseminacji.

Na zakończenie seminarium ekspert Concoria Polska- Pan J. Staśkiewicz przedstawił ABC ubezpieczeń w rolnictwie „Co warto wiedzieć ubezpieczając gospodarstwo”.

Szkolenie rozwiało wiele wątpliwości hodowców, a tym samym znacznie ułatwi w przyszłości prawidłową realizację prowadzenia rozrodu w gospodarstwach indywidualnych trzody chlewnej. Dziękujemy Panu Tadeuszowi Matyce specjaliście LODR w Gliśnie za inspirujące szkolenie, które dostarczyło nam wielu nowych doświadczeń zawodowych, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie.

 

Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt

koncepcja i wykonanie: Truszkowski Consulting Group