powrót

Kancelaria Biegłych Rewidentów2017-12-01


W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, złożonych przez firmy audytorskie w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty Rada Nadzorcza Spółki wybrała firmę Controling Kancelaria Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk Sp.j ., do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r., do 31.12.2017 r.

Rada Nadzorcza WCHiRZ Sp. z o.o.

 Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt

koncepcja i wykonanie: Truszkowski Consulting Group